Диспансерне відділення

Наркологічне диспансерне відділення для надання допомоги жителям м. Вінниці є структурним підрозділом комунального некомерційного підприємства «Центр терапії залежностей «Соціотерапія» Вінницької обласної Ради». Основним завданням відділення є надання амбулаторної наркологічної консультативно-діагностичної та висококваліфікованої допомоги населенню м. Вінниці за направленням інших медичних закладів міста або при самостійному зверненні громадян. Також проводиться динамічне диспансерне спостереження за хворими, які пройшли амбулаторне або стаціонарне лікування з приводу залежності від психоактивних речовин (алкоголь, наркотичні речовини, токсичні засоби, інші).

Відділення розташовано у виділених приміщеннях диспансерного відділення з дотримання санітарно-гігієнічних вимог та забезпеченням максимальної ефективності функціонування.

Штатний розпис наркологічного диспансерного відділення для надання допомоги жителям м. Вінниці затверджений Департаментом охорони здоров’я та курортів Вінницької обласної адміністрації. Згідно якого у відділенні працює 3 лікаря, на одного з яких покладено функції завідувача відділення, 30 посад медичної патронажної та 35 посад сестри медичної соціальної допомоги. Лікарі наркологи проводять амбулаторно-консультативний прийом жителів міста Вінниці незалежно від адміністративного районування. Сестри медичні патронажні та соціальні допомоги здійснюють динамічне спостереження хворих з відвідуванням (за згодою пацієнтів та їх родичів) на дому, вирішують соціальні питання (соціальний супровід залежних та співзалежних, співпраця з органами внутрішніх справ, пенсійним фондом, службою зайнятості, соціальною службою молоді). На базі відділення функціонує кабінет замісної підтримувальної терапії (ЗПТ) для хворих з опіоїдною залежністю. Кабінет функціонує щоденно, кількість учасників програми ЗПТ – 145 осіб.